Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Παράταση τεχνικού ελέγχου 45 ημερών

Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σας ενημερώνει ότι βάσει της απόφασης 93964 /10-11-2020, (ΑΔΑ: ΩΑΕΙ465ΧΘΞ-1ΓΟ), παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για όλα τα αυτοκίνητα οχήματα  (πλην των φορτηγών και λεωφορείων με ΜΑΜΦΟ>3,5 tn) :

Νέα αναστολή λειτουργίας ως 30-11-2020

Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σας ενημερώνει ότι θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την Δευτέρα 30-11-2020, βάσει της νέας απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342 Β’4899 (06-11-2020), η οποία προβλέπει για τον κλάδο υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Οδικών Μεταφορών (ΚΤΕΟ), την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.